Põhiväärtused

Ühtekuuluvustunne ja meeskonnatöö.
Üksteisega arvestades ja kaaslase tööd hinnates jõuame ühise eesmärgini.

Turvalisus ja koolirõõm.
Loome ja hoiame enda ümber turvalist, lojaalset ja heatahtlikku keskkonda.

Kooli traditsioonide säilitamine.
Hoiame ja jätkame meie kooli traditsioone järjepidevuse hoidmiseks.

Tervis ja liikumine.
Väärtustame tervislikke eluviise, õiget toitumist ja tervisesporti.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 15.04.2024.