Õppetöö

Meie õppekava alused on:

• meil on turvaline, rõõmsameelne, arendav ja mänguline õpikeskkond;

• meie lasteaia tegevus on avatud peredele;

• kujundame tervislikku eluhoiakut läbi erinevate tegevuste;

• tutvustame rahvakultuuri ja kodulugu;

• tekitame huvi õpitava vastu läbi lapse isikupäraga arvestamise;

• koos lapsega uurime maailma meie ümber, saades nii teadmisi ja kogemusi;

• laps julgeb küsida ja avaldada oma mõtteid, nii areneb iseseisev mõtlemine ja loovus

 

Moto:

Õues, toas ja mänguhoos uurime ning avastame koos. Kõiki asju ise teha, ise uurida ja näha.

Avaldatud 06.12.2023. Viimati muudetud 27.06.2024.