Õpetajad

Jaak Nõgu direktor  
Signe Bachman algõpetus, PPR õpetaja II ja III klassi juhataja
Kati Leinaru Inglise keel  
Jüri Soo töö- ja tehnoloogiaõpetus  
Heli Maajärv keemia, inimeseõpetus, bioloogia,
loodusõpetus
 
Artur Müür Muusikaõpetus V ja VI klassi juhataja
Marju Müür Loodusõpetus, sotsiaalpedagoog IX klassi juhataja
Kaidi Rannaäär matemaatika, füüsika  
Kristina Rannaäär Algõpetus, PPR õpetaja I klassi juhataja
Külli Reinart algõpetus, käsitöö ja kodundus, HEVKO,
kokandusring
IV klassi juhataja
Tiina Ruus ajalugu, geograafia, loodusõpetus,
ühiskonnaõpetus, loodusring
 
Margo Rüütel kehaline kasvatus, spordiringid  
Monika Saarkoppel vene keel VII-VIII klassi juhataja
Ada Tuulik eesti keel, kirjandus, PPR õpetaja  
Reine Uspenski Kunstiõpetus  
Kaisa Valk pikapäevarühma õpetaja  
Silvar Mehik IT tugi  
Airika Pening eripedagoog  

 

Ainetundide konsultatsioonid toimuvad kokkuleppel õpetajaga

Avaldatud 05.12.2023. Viimati muudetud 26.06.2024.