Algused

Loomise kuupäev 07.02.2024

Loodan, et kõigil kenasti!

Annan väikese tagasivaate esmaspäeva hommikule - nädala ühine alustamine.

Kogunesime hommikul aulasse, kes vastumeelsemalt-kes avatumalt.

Hirm tundmatu teadmatuse ees avaldab mõju igale ühele meist just temale omasel moel. Oleme kõik erinevad ning meie kogemused ühistes sündmustes on individuaalsed.

Jagan oma kogemust.

Alustasime ringis kohale jõudmisega. Selleks käis ringiratast jutupulk, mida käes hoides igaüks meist ütles oma nime ja lemmikvärvi.

Oma hääle kasutamine sellisel moel toob meid kohale ning loob ühenduse kõikide vahele. Kuulame üksteist rääkimas, õpime üksteist tundma läbi hääle.

Enne alustamist rääkisime Liis'iga (juhendaja) ringi olemusest - ringis ei paista keegi välja, ei tule esile. Kõik on võrdsed ja keegi ei tunne end kõrvalisena, väiksema või vähetähtsamana.

Õpime seeläbi üksteist enesega inimlikul tasandil võrdsena nägema - meil kõigil on oma roll, ülesanne, tegevus nii elus kui õpikeskkonnas. Igaühele langeb seeläbi rollist lähtuv vastutus. Õpetaja vastutab õppeprotsessi läbiviimise eest, olles ise eeskujuks uute teadmiste ja kogemuste omandamise osas avatud meele ja julge lähenemisega. Õpilane vastutab õpetaja juhendamisest lähtuvalt õppimise osas - on tähelepanelik, töötab kaasa ning võtab uued teadmised ja kogemused seeläbi vastu.

Mis see õppimine muud on, kui püsiva muutuse esilekutsumine teadmistes ja käitumistes läbi kogemuse.

Selle muutuse juurde jõudmine nõuab pühendumist, harjutamist, proovimist, pingutamist.

Peale avaringi asusime juhendatud liikumis- ja keskendumisharjutusi teostama.

Igaüks tegi just nii palju ja sellisel moel nagu ta sai. Ühel hetkel muutus koosviibimine mänguliseks liikumiseks.

Tegime paarides harjutusi, muusika ja juhendamise kaudu liikusime ruumis oma kohalt, risti-rästi, segunedes omavahel.

Energia avanes, rõõm, naer ja kilkamine saabus keskkonda ning see puudutas meid.

Lõpuks jõudsime kõik taas ringi, omale kohale. Maandusime sinna, kus hea on olla.

Igaüks meist ütles ühe hea sõna, mis meie kõikide nädalale tugeva tunnetuse häälestas.

Aitäh Liis'ile juhendamise ja rõõmu toomise eest!

Peale koolis toimunud koosalustamist proovisime sama lasteaia lastega. Lapsed võtsid rõõmuga kogemuse vastu.

Jätkame ühiseid nädala alustamise harjutusi.

Kindlasti kogevad paljud meist selle käigus muuhulgas ka ebamugavust - meil puudub harjumus sellisel kujul koos tegutseda.

Ise mõtlen sedasi, et niikaua, kuniks meile valmistab ebamugavust üksteise seltsis aega veeta, ei tunne me end selles keskkonnas ja nende inimeste juuresolekul mugavalt, turvaliselt. Kuidas seda aga saavutada?

Turvatunne on hea õpikeskkonna üks peamisi eeldusi - seda peetakse õppimise juures üheks olulisemaks asjaoluks. Õppida on hea, kui me tunneme end mugavalt ja turvaliselt.

Ja seda me kõik koos teeme - õpime üksteise seltsis end mugavalt ja turvaliselt tundma.

Teeme seda koos, läbi ebamugavustunde liikudes turvalisuse poole. Õpime samal ajal üksteist lähemalt tundma ning leiame rõõmu pühendumisest, harjutamisest, ebamugavustundest läbi minemisest, uute kogemuste omandamisest.

Oleme avatud ees olevale tundmatule teadmatusele - selles peitub lugematu hulk võimalusi, teadmisi ja toredaid kogemusi.

Soovin omalt poolt kõigile ilusat nädala jätku ja kohtume uue nädala algul juba taas ühises ringis.

Õpetajad ja õpilased üheskoos - leiame rõõmu üksteisest ja loome ühiselt mõnusa ja turvalise keskkonna, kus on hea õppida.

Head,

Jaak

Viimati muudetud 07.02.2024.